Du och din häst innebär förutom stor glädje och en trogen vän också ett stort ansvar. Glöm aldrig att varje djur är beroende av dig för sitt väl-befinnande.

Om din häst betyder njutning och avkoppling för dig, så ska du också ge din häst nöje och avkoppling.


Den kommer att tacka dig med djup vänskap och tillit.

Nyheter

Bifrost Islandshästförening

Info

* Tävlingen i Juni är under full planering. Känner du att du vill bidra med något så kontakta gärna någon i styrelsen. Allt är tacksamt!

*Vi i styrelsen söker en eller två ungdomsansvariga. Samt ungdomar till ungdomssektionen. Skicka en intresseanmälan till ellekemii@hotmail.com om du känner dig manad!

*Medlemsdag 6 Maj

Kiruna ridhus/ Lappland Lärecentra.

Inbjudan har skickats till medlemmar via mail.


Uppförande- & Drogpolicy

Uppförandepolicy


Vi har satt ihop några enkla regler/rekommendationer som vi förutsätter att alla följa

1.Tänk på hur du använder sociala medier:

- Hjälp inte till med att sprida rykten och negativ stämning.

- Vågar du säga det du skriver direkt till berörd person?

- Kan du stå för det du skriver?

- Är du missnöjd, ta upp problemet direkt med de som eventuellt kan lösa det.

2.Positiv energi sprider sig:

- Kan du inte säga något positivt säg då inte det negativa heller.

3.Tänk på att vara en god ambassadör för Bifrost:

- Uppträd trevligt.

- Var hjälpsam.

- Ställ upp för varandra.


Drogpolicy


Bifrost följer den av SIF (Svenska Islandshästförbundet) antagna drogpolicyn vid aktiviteter och tävling


Alkohol och andra berusningsmedelBruk av alkohol och andra berusningsmedel är inte förenligt med tävling eller hantering av häst och det är SIF: s målsättning att verka för att detta förhindras.Förbundets policy är att regelverket om detta skall överensstämma med vad som gäller i idrotts Sverige i allmänhet och med vad som gäller inom övrig hästsport i synnerhet.


1.Ryttare som druckit alkoholhaltiga drycker eller intagit annat berusningsmedel i sådan mängd att deltagande i tävling är olämpligt, skall omedelbart diskvalificeras från tävlingen och rapport ska lämnas till Disciplinnämnden.Ryttare som sitter till häst eller person som handhar häst på tävlingsområdet ska bestraffas om ett alkotest medelst utandningsprov utvisar 0,2 promille eller däröver. Ryttare/person som handhar häst är skyldig att ställa sig till förfogande för alkotest.2.Person som avgivit ett alkotest utvisande mer än 0,2 promille äger rätt att skölja munnen med vatten och därefter ta ett nytt test.Anm: De alkometrar av utandningsmodell som SIF disponerar kalibreras fortlöpande enligt gällande anvisningar, vilket innebär hög noggrannhet. Sannolikheten är mycket stor att analys av ett blodprov taget i nära anslutning till utandningstest kommer att visa ett högre värde än utandningstestet.


3.Domare, huvuddomare, tävlingsledare och sportutskottets eller styrelsens representanter har rätt att ta initiativ till sådan test. Rutinmässig provtagning av ryttare sker som regel genom lottade stickprov i samband med hovbeslagskontroll, men sportutskottet kan besluta om utökad provtagning. Person som vägrar underkasta sig alkotest ska bestraffas.Ungdom under 16 år testas endast vid misstanke om påverkan.


4.Vad som sagts ovan om ryttare ska på motsvarande sätt kunna tillämpas beträffande domare och andra tävlingsfunktionärer.


5.Straffpåföljd ska bestämmas av Disciplinnämnden och utgörs normalt av en tidsbestämd avstängning från samtliga av SIF ordnade eller sanktionerade aktiviteter. Avstängningar rapporteras till FEIF och medför internationell avstängning enligt regler satta av FEIF.

Djurskydd häst

Om djurskyddsbestämmelserna


I denna broschyr kan du läsa om hur du ska hålla och sköta din häst. Vi informerar inte om alla djurskyddsregler utan bara de viktigaste reglerna och de v anligaste frågorna. De fullständiga reglerna kan du ladda ned på Jordbruksverkets webbplats eller linken ner.

Din häst är beroende a v att du följer djurskyddsreglerna. Bestämmelserna sätter en lägsta nivå och talar om v ad som minst måste vara uppfyllt för att din häst ska ha möjlighet att må bra och kunna bete sig på ett naturligt sätt.

Vill du veta mer?


Besök Jordbruksverkets webbplatswww.jordbruksverket.se


• läs om hur du ska sköta din häst • läs de fullständiga föreskrifterna för hästar • hämta eller beställ blanketter och trycksaker.


• Kontakta Jordbruksverkets kundtjänst

Jordbruksverkets kundtjänst har öppet vardagar 8.00–16.30.

Du når kundtjänst på telefon 0771-223 223.


• Kontakta djurskyddsinspektören på din länsstyrelse när du har frågor som gäller djurskydd.

Bankgiro & Info

Bifrost Organisationsnr: 897300-6987


Beloppet insättes via

SWISH: 123 174 48 95

eller

Bankgiro: 565 - 5469


Medlemsavgiften betalas in till Bifrost antingen via bg eller swish. Vid betalning ange ditt namn samt att det gäller medlemsavgift. För att bli medlem i vår förening, läs mer under "Bli medlem"


Om ni vill stödja vår hästsport ... även ett litet belopp kan hjälpa barn, ungdomar och vuxna att hålla igång förening och sätta ett leende i ansiktet på alla medlemmar ...